Các bạn đang xem tivi tại XemTiviNet.Net kênh National Geographic online. National Geographic (tên cũ Nat Geo channell) (hay đôi khi viết tắt là Nat Geo) là một hệ thống truyền hình phim tài liệu được Hội địa lý Quốc gia Hoa Kỳ sản xuất. Kênh này có một số đặc điểm về chương trình giống như các kênh Discovery channell như về các phim tài liệu thiên nhiên, khoa học, và lịch sử..

Tag: National Geographic trực tuyến, National Geographic online, kênh National Geographic online, trực tiếp National Geographic online, xem National Geographic , kênh National Geographic