Các bạn đang xem tivi tại XemTiviNet.Net kênh Quốc Hội online. Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam (gọi tắt là Kênh Quốc hội), là kênh thông tin - tin tức về Quốc hội, các hoạt động của Đảng và Nhà nước trong Quốc hội và các cử tri cả nước. Kênh chịu sự quản lý của Văn phòng Quốc hội và bộ phận kỹ thuật đặt tại Đài Tiếng nói Việt Nam..

Tag: Quốc Hội trực tuyến, Quốc Hội online, kênh Quốc Hội online, trực tiếp Quốc Hội online, xem Quốc Hội , kênh Quốc Hội