Các bạn đang xem tivi tại XemTiviNet.Net kênh Nhân Dân online. Báo Nhân Dân đề nghị xây dựng kênh truyền hình Nhân Dân tại Tờ trình số 1155-TTr/ND ngày 15 tháng 10 năm 2013. Dự án xây dựng kênh truyền hình Nhân Dân lần đầu tiên được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đưa ra chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 9534/VPCP-KGVX ngày 11/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về Dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân (giai đoạn 1). Sau gần hai năm chuẩn bị và phát thử nghiệm trước đó trên internet, kênh truyền hình Nhân Dân tiếp tục được phát thử nghiệm trên các hạ tầng truyền dẫn.

Tag: Nhân Dân trực tuyến, TH Nhân Dân online, kênh Nhân Dân online, trực tiếp TH Nhân Dân online, xem Nhân Dân , kênh Nhân Dân